Udslusning

I forbindelse med beboernes flytning fra Bostedet Grønmosegård til egen bolig, har vi et ansvar for at være med til at sikre, at beboerne støttes bedst muligt til at kunne leve et selvstændigt liv. Derfor tilbyder vi udslusning, der fungerer som en helhedsorienteret indsats, hvor forløbet tager udgangspunkt i det arbejde, der allerede har været i gang på Grønmosegård.

Borgeren støttes til at få en hverdag til at fungere og der arbejdes med borgerens netværk og vedligeholdelse af sociale relationer eller hjælp til at skabe sådanne.

Støttens indhold er individuelt tilrettelagt, efter aftale mellem borger, sagsbehandler og Grønmosegård med fokus på, at borgeren ihøj grad er selvbestemmende i støtteforløbets udvikling og selv udføre tingene i den udstrækning der magtes.

Ved udskrivning af udslusning vurderes og beskrives borgernes eventuelle støttebehov, således at støtten nedtrappes helt, eller kan overgå til andre.