Målgruppe

Grønmosegård henvender sig til...

kvinder, mænd og par, fra 18 år og opefter, med en eller flere psykiatriske diagnoser:

 • Skizofreni
 • Personlighedsforstyrrelse
 • ADHD
 • Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)
 • Psykose
 • Depressive symptomer
 • Mindre hjerneskade
 • Tidligere større eller mindre misbrug
 • Dobbelt diagnosticerede

Problematikkerne for borgerne...

… er kendetegnende ved en eller flere af nedenstående udfordringer:

 • at de er hæmmet i evnen til at fungere socialt
 • at de modtager medicin imod deres sindslidelser
 • at de har svært ved at overskue dagligdags gøremål og har behov for ADL-træning
 • at de har problematikker omkring tidligere misbrug af alkohol eller narkotiske stoffer
 • en mindre hjerneskade – medfødt eller erhvervet