Kæledyr

Minigrise

På Grønmosegaard har vi to kælegrise Gustav og Sofus – grisen er et af de mest intelligente pattedyr og Gustav og Sofus er meget nysgerrige og lærenemme. Grisen er et meget socialt dyr, dog kan det tage tid at vinde deres tillid, men har du først opbygget en nær relation til Gustav og Sofus, vil de følge dig overalt.

I vintertiden går de indenfor i en stor boks, men til foråret kommer de ud og gå, på en af vores indhegnet marker, hvor de kan rode i jord og boltre sig.

Er husdyr/kæledyr velkomne på Grønmosegaard?

De fleste bosteder tillader ikke dyr. Grundene hertil er mange, f.eks. hensyn til de andre beboer, hygiejne, manglende overskud til pasning m.m. – vi har dog valgt at de mange fordele ved at kunne få sit kæledyr med i en svær tid overskygger ulemperne – så her kan du tage dit kæledyr med.

På Grønmosegaard har vi hunde, heste, katte, fisk, høns, fugle, køer og kalve som beboerne passer og plejer. Herudover må du medbringe dit eget kæledyr, hvis du kan passe det og det ikke er til gene for medbeboere og personale. Det vurdere vi sammen ved et forbesøg – men hvis de praktiske forhold tillader det, er du velkommen til at tage din fugl, hamster, kat, hund, hest eller lignende med.