Behandlings​metode

Behandlings​metode

Arbejdsmetoden er relationspædagogik med tilbud om en dagligdag med en lang række aktiviteter og muligheder for den enkelte beboer. Personalet involverer sig personligt i relationen, for gennem nærhed, vedholdenhed, tætte relationer og omsorg at skabe langtidsholdbare forandringer og give beboerne redskaber til at styrke deres selvværd og selvtillid.

Grønmosegård forsøger at indrette de dagligdags aktiviteter efter principper, hvor de bedst muligt støtter beboerne i at blive bedre til at klare sig selv og eventuelt udvikle evnen til at være sammen med andre. Dette mener vi gøres bedst ved at skabe et hjemligt miljø, præget af tillid og tryghed.

Grønmosegård anvender miljøterapi som behandlingsform, hvilket betyder, at det daglige miljø på stedet udnyttes som et terapeutisk værktøj, og at relationen mellem personalet og beboerne vægtes højt.

Grønmosegård udnytter de muligheder, der ligger i dagligt samvær, rutiner og aktiviteter både i og udenfor huset. Aktiviteterne er ofte individuelle og i overensstemmelse med beboernes forskellige interesser og ressourcer.

Vi tilstræber at skabe netværk for beboerne udenfor huset og gør meget for at støtte op om familie-kontakten. Familie og venner er altid velkommen på Grønmosegård og der er mulighed for overnatning.

Grønmosegård anvender NADA til at afhjælpe symptomer som abstinens, stoftrang, søvnbesvær, angst, aggressivitet og uro.

Vi tilbyder massage til beboerne.

ADL-træning og intensive personlige samtaler gennemføres løbende.

To gange om året rejser de beboere der har lyst, til Tyrkiet sammen med personale. Opholdet/mad betales af Bostedet, men der betales selv for egen flybillet og lommepenge. Beboerne er velkomne til at invitere familie eller venner med. Formålet med turene er at skabe et socialt samvær i andre omgivelser. Hertil sol og afslapning.